حس میکنم

حس میکنم زیادی جدی گرفتم همه چیز رو:)
فکر کردم حرفاش واقعیه.و من باختم بهش..
ازش واقعا انتظار نداشتم..
اون حتی احساسات خودش رو قبول نداشت دیگه چه برسه به من رو!احساسات مسخرم رو..
حس میکنم باید ببندمش..

 • Loura ..
 • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

متنفرم ازت..

باورم نمیشه..باورم نمیشه بهم اون حرفو زد..من..دلمو خوش کرده بودم بهش..باورم نمیشه دوباره یه اشتباه رو کردم اونم برای بار چندم؟
از خودم خجالت میکشم..
چطور گفت اکر..همو ببینیم..من..من دیگه تا تهش رفته بودم..من دوستت داشتم لعنتی..تازه هنوز فقط دقیقا روز 3 بود و بعد..بعد میگی اگر تا زمانی بزرگ شدیم لعنتی؟لعنتی میفهمی چیکار کردی؟
لعنتی میفهمی؟فکر کنم..اونقدر که من جدی گرفته بودمش تو جدی نگرفته بودیش..فقط فکر کردی یه بازیه..یه بازی مسخره که فقط میخواستی منو به بازی بگیری..لعنتی..من هنوزم دوست دارم..من نمیخوام عاشق کس دیگه ای بشم!
دوست ندارم میفهمی؟
داره دوباره همون اتفاق میفته:)و من ازش متنفرم..

 • Loura ..
 • سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

تظاهر

تمام مدت داشتم براش استیکر خنده میفرستادم ولی یه لبخند تلخ روی لبم بود..نمیتونستم مثل همیشه لبخند بزنم..و این دردناک بود!
فقط داشتم تظاهر میکردم و در واقع بغض گلومو داشت فشار میداد..

 • Loura ..
 • سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹

چرا؟!

چرا..به من بگو چرا؟!چرا بازم بهش گوش میدی؟چرا وقتی که میدونی بغضتو بیشتر میکنه بهش گوش میدی؟!من..واقعا نمیدونم باید چیکار کنم..و این غم انگیزه..
نه میتونم جلوی خودمو برای پلی کردنش بگیرم و نه میتونم گریه کنم..

 • Loura ..
 • جمعه ۱۷ بهمن ۹۹

من نمیتونم..

تموم بشو..خواهش میکنم..نمیتونم..نمیتونم تحملش کنم!
این غم زیادی بزرگه..
چشمام..نمیتونن این حجم از درد رو با اشک نشون بدن..
این درد زیادی بزرگه و من فقط خواستار تموم شدنشم..

 • Loura ..
 • جمعه ۱۷ بهمن ۹۹

..

اونقدر آهنگره رو گوش دادم داره حالم بد میشه ازش..
ولی بازم دارم گوشش میدم..
چون فقط حالمو خوب میکنه..حتی شده فقط چند دقیقه..
مجبورم بهش گوش بدم فقط چون حالم بهتر میشه..
وضعیت مزخرفیه

 • Loura ..
 • يكشنبه ۱۲ بهمن ۹۹

چرا؟

چیزهای مختلف بهم هجوم آوردن...
مشکلات بزرگ و کوچیکی که همین الان دلم میخواد بشینم به خاطرشون اشک بریزم..
وات دا فاک؟!
احساساتمم مشخص نیستن..
از یه طرف خوشحالم از یه طرف دارم زجه میزنم!
فازم چیه خدا میدونه!

 • Loura ..
 • چهارشنبه ۸ بهمن ۹۹

حالم بده

دارم نفس نفس میزنم..
سرم سنگین شده..
چشمام سیاهی میره..
بدنم گرم شده..
حس میکنم الانه که غش کنم..
به زور یه لیوان آب خوردم..
من چمه؟

 • Loura ..
 • دوشنبه ۶ بهمن ۹۹

همین الان..

دلم میخواد همین الان..همینجا زار بزنم..
دلایل ناراحتیم مسخرست..ولی منم دل دارم نه؟:)

 • Loura ..
 • شنبه ۴ بهمن ۹۹

نمیخوام بشنوم صداتو

بهم گفت:"نکه تو کارهای مثبت هیجده نمیکنی!"
چی؟چی گفتی؟نشنیدم!
هه..میدونی تو بهم میگی کارهای مثبت هیجده کردی یکی ندونه فکر میکنه چه کارهایی که نکردم!
من حتی با یه پسر دوست هم نشدم دیگه چه برسه به چیزای دیگه..باورم نمیشه همچین چیزی رو ازت میشنوم!
اعصابم بهم ریخته..ازت متنفرم!اونقدر متنفرم که دلم میخواد همین الان به قتل برسونمت..
تو هیچ وقت نفهمیدی و نمیفهمی که حرفای به ظاهر سادت چه اثری توی روح من میزاره و بعد تو نگران اینی که من نماز میخونم با نه!برو گمشو..اگه به جای اینکه به این چیزای مزخرف اهمیت میدادی یکم به حرفایی که میزنی و کارایی که میکنی اهمیت میدادی اونوقت من اینقدر حالم بد نبود..

پ.ن:نصف وب شده حرفاش..حالم بهم میخوره..
پ.ن:الان یه هفته شده که روزی نشده این بغض و سردرد لعنتی رو داشتم..دیگه دارم کم میارم..

 • Loura ..
 • جمعه ۳ بهمن ۹۹